Директордың блогы
Біздің жетістіктер

ЦМК 3

ЦӘК-ның әдістемелік мәселесі: Инновациялық технологияларды оқу үдерісіне енгізу үшін кешенді оқу-әдістемелік қызметті жетілдіру бойынша үздіксіз іс-шараларды жүзеге асыру.

Мақсаты: кадрларды даярлаудың мақсатты саласы ретінде денсаулық сақтау жүйесінің талаптарын қанағаттандыратын, үнемі өзгеріп отыратын нарықтық ортада өзін-өзі және кәсіби деңгейде жүзеге асыруға дайын, тәжірибеге бағытталған білімі бар, жоғары білікті бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау.

ЦӘК-ның басты мақсаты - мұғалімдердің біліктілігін үнемі арттыру, олардың оқу пәні мен оқыту әдістемесі саласындағы құзыреттіліктерін үнемі көтеру. Әдістемелік жұмыс - мұғалімнің біліктілігін арттыру, ғылыми-теориялық дайындығы мен педагогикалық шеберлігінің өсуі жөніндегі ЦӘК жұмысының негізгі формасы. Оның нәтижесі - оқушылармен өткізілетін сабақтар мен сыныптан тыс жұмыстардың тиімділігін арттыру, олардың білімі мен тәрбиесінің сапасын арттыру. Студенттердің білім сапасын арттыруға ықпал ете отырып, ЦӘК мақсаты мен міндеттерін шешудің бірыңғай, тиімді әдістерін әзірлеу мақсатында біз әдістемелік тақырып бойынша жұмысты жалғастырдық.

2020-2021 оқу жылында ЦӘК оқытушылары жұмыс істейтін әдістемелік тақырып - «Жеке тұлғаға бағытталған білім беру үдерісі негізінде интенсивті оқыту мен білім беру технологияларын қолдану арқылы маман даярлау моделін құру».

Міндеттер:

1. Инновациялық технологияларды енгізу саласындағы оқытушылардың кәсіби қызметін жетілдіру.

2. Оқытушылардың тұлғалық өсуіне ықпал ететін инновациялық педагогикалық технологияларды тиімді пайдалану үшін ұжымда қолайлы моральдық-психологиялық ахуалды қамтамасыз ету.

3. Оқытушылардың кәсіби дамуының формалары мен әдістерін жетілдіру және олардың өзіндік авторлық стилін қалыптастыруға көмектесу.

4. Оқу-әдістемелік материалдарды мемлекеттік тілде толықтыруға ерекше көңіл бөлу.

Күтілетін нәтижелер:

1. ЦӘК оқытушыларының кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру.

2. ЦӘК оқытушыларының үздіксіз кәсіби және шығармашылық өсуі.

3. Оқыту процесінің мазмұнын жаңарту, білім берудің жаңа сапасын, ЦӘК оқытушылары-ның біліктілігін қалыптастырудың жоғары деңгейін қамтамасыз ету.

l. Ұйымдастыру жұмысы

ЦМК №3 штаттары

Барлығы

ЦӘК меңгерушісі

Ғылыми дәрежесі, атағы

Оқытушылардың біліктілігі

Магистр

Демалыс

Штаттан тыс

жоғары

1

2

біліктіліксіз

19

1

1

5

4

2

8

2

1

2

 

ЦӘК №3 құрамы

Аты-жөні, әкесінің аты

Пән

Біліктілігі, жылы

1

Джансенгиров Серик Максимович

Гигиена

м.ғ.к, жоғары, 2018

2

Кумарова Алтынай Балтабаевна

Физиология

Жоғары, 2018

3

Тлеуберлина Галия Омирхановна

Гигиена

Жоғары, 2019

4

Каримова Нурсауле Канапияновна

Анатомия

Жоғары, 2019

5

Жокеева Асия Оналбековна

Гигиена

Бірінші, 2015

6

Махатаева Айнаш Жусиппековна

Стоматология

Бірінші, 2017

7

Аликулова Айгуль Бекеновна

Микробиология

Бірінші, 2018

8

Шойбекова Дамежан Токеновна

Клин.тексеру әдістері

Бірінші, 2016

9

Корнилова Татьяна Борисовна

Гигиена

Екінші, 2019

10

Оразбекова Ляйля Асимтаевна

Гигиена

магистр, 2020

11

Шакиртова Балшырын

Гигиена

магистр, 2020

12

Сакбай Толеген Серикович

Стоматология

б/к

13

Сейтказин Рустем Болатович

Стоматология

б/к

14

Аксубаева Айжан Серікқанқызы

Анатомия

б/к

15

Жомартбаева Арайлым Санатовна

Анатомия

б/к

16

Ибраев Шахан Сламжанович

Стоматология

б/к

17

Оразбекова Маншук Сатыпалдиновна (штаттан тыс)

Стоматология

Жоғары, 2014

18

Танирбергенова Алмагуль Ембергеновна (штаттан тыс)

Патанатомия

б/к

19

Сейтханова Айдана Сейтханкызы (д/о)

Гигиена

Екінші, 2018

Педагогикалық кадрлардың біліктілігін арттыру жоспары

Аты-жөні,

әкесінің аты

Пән

Біліктілігі, жылы

Жұмыс өтілі

БЖФ (біліктілікті жетілдіру факультеті)

Жалпы

Оның ішінде, педагогикалық

Соңғы жылғысы

Жоспарлық

1

Джансенгиров Серик Максимович

Гигиена

м.ғ.к., Жоғары, 2018

 

23

Пед-2016

2021

2

Кумарова Алтынай Балтабаевна

Физиология

Жоғары, 2018

 

25

Пед-2016

2021

3

Тлеуберлина Галия Омирхановна

Гигиена

Жоғары, 2019

 

16

Пед-2016

2021

4

Каримова Нурсауле Канапияновна

Анатомия

Жоғары, 2019

 

19

Пед-2020

2025

5

Жокеева Асия Оналбековна

Гигиена

Бірінші, 2015

 

13

Пед-2016

2021

6

Махатаева Айнаш Жусиппековна

Стоматология

Бірінші, 2017

31

11

Спец-2019

Пед-2020

2025

2025

7

Аликулова Айгуль Бекеновна

Микробиология

Бірінші, 2018

14

11

Пед-2020

2025

8

Шойбекова Дамежан

Токеновна

Клин.

тексеру әдістері

Бірінші, 2016

 

8

Пед-2020

2025

9

Корнилова Татьяна Борисовна

Гигиена

Екінші, 2019

7

4

Спец-2016

Пед-2020

2021

2025

10

Оразбекова Ляйля Асимтаевна

Гигиена

магистр, 2020

 

 

 

 

11

Шакиртова Балшырын

Гигиена

магистр, 2020

-

-

-

2021

12

Сакбай Толеген Серикович

Стоматология

б/к

13

3

Пед-2020

2025

13

Сейтказин Рустем Болатович

Стоматология

б/к

7

2,5

Пед-2020

2025

14

Аксубаева Айжан Серікқанқызы

Анатомия

б/к

3

1

Пед-2020

2025

15

Жомартбаева Арайлым Санатовна

Анатомия

б/к

1

1

Пед-2020

2025

16

Ибраев Шахан Сламжанович

Стоматология

б/к

-

-

-

-

17

Оразбекова Маншук Сатыпалдиновна (штаттан тыс)

Стоматология

Жоғары

-

-

-

-

18

Танирбергенова Алмагуль Ембергеновна (штаттан тыс)

Патанатомия

б/к

-

-

-

-

19

Сейтханова Айдана Сейтханкызы

Гигиена

Екінші, 2018

5

4

Пед-2020

2025

2. Іс-шаралар жоспары

Жұмыстың атауы

Жұмыстың мазмұны

Өткізілу мерзімі

Жауапты орындаушы

Толтыру  нысаны

1. Оқу және ұйымдастырушылық жұмыс

1.1. ЦӘК жұмысын жүргізу

Жыл бойы

ЦӘК төрайымы

Отырыс хаттамасы

1.2 ЖБ, КТЖ, ОЖБ және силлабустарды бекіту

Тамыз  2020

ЦӘК төрайымы

Отырыс хаттамасы

1.3 Жас мамандармен жұмыс

Жыл бойы

ЦӘК төрайымы

Отырыс хаттамасы

1.4 Оқытушылардың жұмысын жақсарту

Жыл бойы

ЦӘК төрайымы

Отырыс хаттамасы

2.  Ақпаратты-әдістемелік жұмыс

2.1 Кабинет жоспарлары мен төлқұжаттарын қарау және бекіту

Тамыз  2020

ЦӘК төрайымы

ЦӘК төрайымының есебі

2.2 Пәндер бойынша тест материалдарын, ОӘЖ қарастыру және бекіту

Жыл бойы

ЦӘК төрайымы

ЦӘК төрайымының есебі

2.3 Оқытудың заманауи инновациялық әдістерін қолдану

Жыл бойы

ЦӘК оқытушылары

ЦӘК төрайымының есебі

2.4 Арнайы педагогикалық және әдістемелік әдебиеттерді оқып үйрену

Жыл бойы

ЦӘК оқытушылары

ЦӘК төрайымының есебі

3.  Тәрбиелік жұмыс

3.1 Шеберлік деңгейін көтеру үшін жұмыс жасау

Жыл бойы

ЦӘК оқытушылары

ЦӘК отырысының хаттамасы

4.  Шығарма-шылық және эксперимент-тік жұмыс

4.1 ЦӘК отырысын өткізу

Жыл бойы

ЦӘК төрайымы

ЦӘК отырысы хаттамасы

4.2 Авторлық құқық бағдарламалары мен оқу-әдістемелік құралдарын дайындауға көмек көрсету

 

Жыл бойы

ЦӘК төрайымы

ЦӘК отырысының хаттамасы

 

4.3 Жетекші оқытушылармен тәжірибе алмасуы

Жыл бойы

ЦӘК оқытушылары

ЦӘК отырысының хаттамасы

4.4 Ашық сабақтар өткізу

Жоспар бойынша

 

ЦӘК оқытушылары

Ашық сабақтарды талдау хаттамасы

4.5 Семинарларға, конференцияларға және педоқытуларға қатысу

Кесте бойынша

ЦӘК оқытушылары

Сертификаттар алу

4.6 Онкүндіктер

Кесте бойынша

ЦӘК оқытушылары

Альбом

5. Жас мамандармен жұмыс

5.1 Оқу-әдістемелік құжаттаманың жүргізілуімен таныстыру

Тамыз  2020

 

ЦӘК төрайымы

Оқытушылардың есебі

5.2 Оқушыларды бағалау стандарттарымен таныстыру

Тамыз  2020

 

ЦӘК төрайымы

Оқытушылардың есебі

5.3 Сабақты өзіндік талдау

Тамыз  2020

ЦӘК төрайымы

Оқытушылардың есебі

5.4 Оқыту технологияларын меңгеруге көмек көрсету

Жыл бойы

ЦӘК оқытушылары

Оқытушылардың есебі

6. Циклішілік бақылау

6.1 ЖБ, KTЖ, билеттер, тесттердің сапасын бақылау

Жыл бойы

 

ЦӘК төрайымы

ЦӘК төрайымының есебі

6.2 Оқытушылардың сабақ жоспарларын тексеру

Жыл бойы

 

ЦӘК төрайымы

 

ЦӘК төрайымының есебі

6.3 Жас мамандардың жұмысын бақылау, оларға көмектесу

Жыл бойы

ЦӘК төрайымы

ЦӘК төрайымының есебі

2020-2021 оқу жылына арналған ЦӘК отырыстарының жоспары

Вопросы повестки дня

Сроки исполнения

Ответственный

исполнитель

1

Жұмыс бағдарламаларын қарастыру және бекіту

Отырыс №1

VIII -2020

ЦӘК оқытушылары

2

Кабинеттердің жұмыс жоспарларын, пән үйірмелерін, қосымша сабақтар мен өтеу кестелерін, оқытушылардың жеке жоспарларын талқылау және бекіту

3

ЦӘК-ның жұмыс жоспарын талқылау және бекіту

1

Ашық сабақтар мен пәндік конкурстар өткізу жоспарын талқылау

Отырыс №2

IX-2020

Кабинет меңгерушілері

2

Өзара сабаққа қатысу кестесін талқылау

ЦӘК оқытушылары

3

Баяндама «Коронавирус пандемиясы. CVI алдын алу мен күресудің негізгі шаралары»

Корнилова Т.Б.

1

Сабақтан тыс уақытта студенттердің өздік жұмысына ұйымдастыру туралы кабинет меңгерушілерінің есебі

Отырыс №3

X-2020

Кабинет меңгерушілері

2

Оқытушылардың қосымша сабақтар мен қалған сабақты өтеу, материалдық-техникалық жабдықталуы туралы есептері

Кабинет меңгерушілері

3

Баяндама: «Адамның есте сақтау қабілетінің  физиологиялық негіздері»

Каримова Н.К

1

Емтихан, дифференциалды тестілер мен сынақ сабақтарының материалдарын қарау және бекіту

Отырыс №4

XI-2020

ЦӘК оқытушылары

2

Жоспарланған әдістемелік жұмыстың орындалуы туралы есеп

ЦӘК оқытушылары

3

 «Терапиялық және хирургиялық стоматология» кабинеті меңгерушісінің атқарылған жұмысы туралы есебі

Махатаева А.Ж.

 

4

Баяндама: «СТЖБ-ның аурулары»

Сақбай Т.С.

1

«Анатомия» кабинеті меңгерушісінің атқарылған жұмысы туралы есебі

Отырыс №5

XII-2020

Каримова Н.К.

2

Оқытушы-тәлімгерлердің атқарылған жұмысы туралы есептері

Махатаева А.Ж.

Каримова Н.К.

3

Баяндама: «Pseudomonas aeruginosa - кемпірқосақтық лизис құбылысы»

Аликулова А.Б

4

Қатысқан теориялық және практикалық сабақтарды талдау жүргізу

ЦӘК оқытушылары

1

Емтихандардың нәтижелері, сараланған сынақтар және өзара қарым-қатынас материалдары бойынша оқыту сапасын талдау

 

Отырыс №6

I-2021

 

Кабинет меңгерушілері

2

«КДЛ» кабинеті меңгерушісінің атқарылған жұмыс туралы есебі

Шойбекова Д.Т

3

Баяндама: «Тісті қалай сақтауға болады?»

Махатаева А.Ж.

1

«Микробиология және вирусология» кабинеті меңгерушісінің атқарылған жұмыс туралы есебі

Отырыс №7

II- 2021

Аликулова А.Б

 

2

Қатысқан теориялық және практикалық сабақтарды талдау

ЦӘК оқытушылары

3

Баяндама: «Ауруханаішілік инфекциялар»

Шойбекова Д.Т

1

«Эпидемиологиялық қадағалау және инфекциялық бақылау» кабинеті меңгерушісінің атқарылған жұмыс туралы есебі

Отырыс №8

III- 2021

Жомартбаева А.С.

2

Әдістемелік әзірлемелер мен бірыңғай дәрістерді қарау және бекіту

ЦӘК оқытушылары

3

Педагогикалық шеберлікті арттырудың жеке жоспарының орындалуы туралы есеп

Барлық оқытушылар

 

Баяндама: «Денсаулық сақтаудағы экономиканың тиімділігі»

 

Жомартбаева А.С.

1

Емтихан билеттері мен тестілерді, дифференциалды тестілерге арналған материалдарды талқылау және бекіту

Отырыс №9

IV-2021

ЦӘК оқытушылары

2

«Тамақтану гигиенасы және гигиеналық зерттеулер» кабинеті меңгерушісінің атқарылған жұмыс туралы есебі

Корнилова Т.Б.

3

Баяндама:  «Коронавирус кезіндегі иммуно-патологиялық өзгерістер»

Аксубаева А.Ж.

1

Клиникалық-биохимиялық зерттеулермен биохимия пәні оқытушысының есебі

Отырыс №10

V-2021

Шойбекова Д.Т.

 

2

Оқытушылардың қатысқан теориялық және практикалық сабақтарының есебі

ЦӘК оқытушылары

3

Баяндама: «8-тістерді жұлу»

Сейтказин Р.Б

1

Оқу үлгерімін өзара қарым-қатынас материалдары, сараланған сынақтар негізінде талдау жүргізу.

Отырыс №11

VI-2021

Кабинет меңгерушілері

2

Жыл ішінде атқарылған жұмыстар туралы ақпарат. Оқытушылардың бақылау нәтижелерін қорытындылау

ЦӘК оқытушылары

3

Барлық пәндер бойынша жұмыс бағдарламаларын дайындау

ЦӘК оқытушылары

4

№3 ЦӘК жұмысын 2021-2022 оқу жылына жоспарлау

 

Барлық оқытушылар

Ашық сабақтар өткізу кестесі - 2020-2021 оқу жылы

Аты-жөні,

әкесінің аты

Пән

Сабақтың тақырыбы

Курс, мамандығы

Күні

1

Аксубаева А.С

Жалпы гигиена

Макро және микронутриенттер

2 курс,

 «ГиЭ»

2-п/год

2

Аликулова А.Б.

Микробио-логия

Возбудители воздушно-капельных инфекции

3 курс, «Лаб.диаг»

2-п/год

3

Жомартбаева А.С.

Анатомия

Дыхательная система

2 курс, «Лаб. диагностика»

2-п/год

4

Каримова Н.К.

Жалпы патология

Внеурочное мероприятие

2 курс, «Лечебное дело»

2-п/год

5

Корнилова Т.Б.

Биостатистика

Классификация признаков

2 курс, «Сестринское дело»

2-п/год

6

Махатаева А.Ж.

Стомато-логия

 

Тіс жұлу операциясы

3 курс, «Стоматология»

2-п/год

7

Сакбай Т.С.

Стомато-логия

ММСИ-әдісі бойынша штампталған сауыт дайындау техникасы.

2 курс, «Стоматология»

2-п/год

8

Сейтказин Р.Б.

Стомато-логия

Внеурочное мероприятие

2 курс, «Стоматология»

2-п/год

9

Шакиртова Б.

Валеология

Вредные привычки, характеристики, влияние на здоровье

2 курс,

 «ГиЭ»

2-п/год

10

Шойбекова Д.Т.

ТЛР

Мерная лабораторная посуда

2 курс, «Лаб.диаг», 2ч аудит

2-п/год

11

Ибраев Ш.С.

Стомато-логия

Тіссіз жаққа толық алынатын протез жасау техникасы

4 курс, «Стоматология»

1-п/год

Оқытушылардың сабақта өзара қарым-қатынас жасау графигі - 2020-2021 оқу жылы

Оқытушының аты-жөні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Аксубаева А.С.

10

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

2

Аликулова А.Б.

 

11

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

3

Жомартбаева А.С.

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

4

Ибраев Ш.С.

 

 

 

8

 

 

 

 

 

7

 

 

5

Каримова Н.К.

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

9

 

6

Корнилова Т.Б.

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

1

7

Махатаева А.Ж.

9

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

8

Сакбай Т.С.

 

7

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

9

Сейтказин Р.Б.

 

 

8

 

 

 

 

 

2

 

 

 

10

Шакиртова Б.

 

 

 

6

 

 

 

 

 

3

 

 

11

Шойбекова Д.Т.

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

10

 

По всем интересующим Вас вопросам обращайтесь по телефонам:

Также Вы можете задать вопрос, воспользовавшись формой обратной связи:

Виртуалды қабылдау бөлмесі
Адрес:
040009, Алматы облысы, Талдықорған қаласы, Жансүгіров көшесі,